เกร็ดความรู้ > การวิเคราะห์ปัญหาของปั้มน้ำและการแก้ไขเบื้องต้น

การวิเคราะห์ปัญหาของปั้มน้ำและการแก้ไขเบื้องต้น

 การวิเคราะห์ปัญหาของปั้มน้ำและการแก้ไขเบื้องต้น

ปัญหา

สาเหตุ

การแก้ไขเบื้องต้น

ก.  ปัญหา มอเตอร์ไม่ทำงาน

 

1.)ไฟไม่เข้ามอเตอร์

2.)หน้าสัมผัสในสวิทซ์ออโต้ร้อนเกินจนเสีย

3.)เซนเซอร์ป้องกันมอเตอร์ไม่ทำงานเพราะมอเตอร์ร้อนเกิน

4.)มอเตอร์ไหม้

 

1.)ตรวจสอบปลั๊กไฟ

2.)เปลี่ยนสวิทซ์ออโต้

3.)ดูที่หัวข้อ ข.

 

4.)เปลี่ยนมอเตอร์

 

ข.  ปัญหา เซนเซอร์ป้องกันมอเตอร์ไหม้  ทำการตัดวงจร

 

1.)ใบพัดติดทราหรือสิ่งปฏิกูลใดๆ

2.)ปั้มทำงานโดยไม่มีน้ำ

3.)ปั้มทำงานแบบเปิด-ปิดบ่อยเกินไป

 

1.)นำสิ่งปฏิกูลออก

2.)ดูหัวข้อ ฉ.

3.)ดูหัวข้อ ค.

ค.  ปั้มทำงานแบบติดๆ ดับๆ

1.)อากาศภายในถังความดันไม่เพียงพอ

2.)สวิทซ์ออโต้ทำงานไม่ปกติ

1.)เติมลมที่ถังความดัน

2.)เปลี่ยนสวิทซ์ออโต้

ง.  มอเตอร์ทำงานแต่ไม่มีน้ำไหลหรือน้ำไหลไม่แรง

1.)ระยะดูดของปั้มลึกเกินกว่า9เมตร

2.)ใบพัดหลวม

3.)มีลมในหัวปั้ม

4.)ทางน้ำเข้าหรือออกมีสิ่งปฏิกูลติดอยู่

1.)เปลี่ยนปั้มเป็นประเภทดูดน้ำลึก

2.)เปลี่ยนใบพัด

3.)เติมน้ำทางจุกกรองน้ำ จนไม่มีลมค้างอยู่

4.)นำสิ่งปฏิกูลออก

จ.  มอเตอร์เริ่มทำงาน ในขณะที่ทางออกน้ำทุกทางถูกปิดสนิท

1.)มีการรั่วที่วาล์วกันน้ำกลับ โดยอาจเกิดจาก

- มีสิ่งปฏิกูลติดอยู่ในเช็ควาล์ว

- วาล์วในเช็ควาล์วหลวม

2.)มีจุดรั่วซึมที่ทางน้ำออก หรือข้อต่อท่อใดๆ

1.)ถอดเช็ควาล์วออกตรวจสอบซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่

 

 

 

2.)ตรวจหารอยรั่วและทำการแก้ไข

ฉ.  มอเตอร์ไม่หยุดเดินแม้ว่าปิดทางน้ำออกสนิททุกทางแล้ว

1.)กรณีความดันในถังความดันน้อยกว่า 1.8 kgf/cm2 ประกอบกับ

1.1 ใบพัดหลวม

1.2 ฝาปิดใบพัดหลวม

1.3 มีจุดรั่วซึมที่ทางน้ำออก

1.4 ทางน้ำเข้ามีปฏิกูลติด

2.)กรณีความดันในถังความดันมากกว่า1.8 kgf/cm2 ประกอบกับ

2.1 สวิทซ์ออโต้ทำงานไม่ปกติ

2.2 ท่อส่งน้ำไปยังสวิทซ์ออโต้มีปฏิกูลติดอยู่

 

 

 

1.1 เปลี่ยนใบพัด

1.2 เปลี่ยนฝาปิดใบพัด

1.3 ตรวจหารอยรั่วและทำงานแก้ไข

1.4 นำสิ่งปฏิกูลที่ติดอยู่ออก

 

 

2.1 เปลี่ยนสวิทซ์ออโต้

2.2 ทำความสะอาดสวิทซ์ออโต้

 

ช.  ปั้มเดินเสียงดังมาก

1.)ลูกปืนมอเตอร์หลวม

1.)เปลี่ยนลูกปืนหรือเปลี่ยนแกนโรเตอร์